Mengenai UiTMBida

UiTMBidamerupakan sistem bidaan universiti yang diwujudkan bagi membolehkan orang awam, alumni dan warga UiTM membeli nombor pendaftaran khas kenderaan. Nombor plat yang ditawarkan bermula dengan abjad 'UITM' diikuti dengan rangkaian nombor terpilih dan hanya boleh didapati secara eksklusif di dalam sistem.